Loading...

Tjenestevilkår

Les følgende vilkår for bruk nøye

Ved å bruke nettsidene som gjøres tilgjengelig av vårt selskap og som disse tjenestevilkårene vises på og sidene, funksjonene, informasjonen, innholdet, applikasjonene og tjenestene som finnes der fra tid til annen (samlet kalt "tjenesten"), godtar du disse vilkårene og betingelser ("Tjenestevilkår" eller denne "Avtalen"), enten du er en "Besøkende" (som betyr at du ganske enkelt blar gjennom Tjenesten) eller du er et "Medlem" (som betyr at du har registrert eller handlet med Tjenesten eller en komponent av denne). Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, bør du ikke bruke tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i tjenesten og disse vilkårene for bruk når som helst. Endringene trer i kraft når de legges ut på tjenesten (med mindre annet er angitt i slike endringer). Vennligst les disse vilkårene for bruk så ofte du føler det er nødvendig, siden din fortsatte visning av og/eller bruk av tjenesten vil tjene som bekreftelse på at du godtar og godtar alle endringer. Hvis du er medlem og du ikke godtar slike endringer, er ditt eneste rettsmiddel å kansellere registreringen til tjenesten og avslutte all bruk av tjenesten. For å forstå vår personvernpraksis, vennligst les vår personvernerklæring, som også styrer din bruk av tjenesten.


1. Produktkjøp

Fra tid til annen kan vi tilby produkter for salg som en del av tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å endre beskrivelsene, spesifikasjonene og prisene på produktene som tilbys på Tjenesten uten varsel og når som helst. Vårt firma garanterer ikke at slike beskrivelser, spesifikasjoner og priser på slike produkter er nøyaktige, fullstendige eller aktuelle til enhver tid. Slike produkter er kanskje ikke tilgjengelige for levering til ditt hjemland. Vår levering til deg av en e-postbekreftelse etter at du har plassert en bestilling, utgjør ikke vår aksept av en slik bestilling, og vi forbeholder oss retten til å avvise en slik bestilling eller begrense antallet produkter under en slik bestilling.


2. Varemerker og opphavsrett

Uautorisert bruk av våre varemerker er forbudt ved lov. Ingenting på denne tjenesten eller i denne avtalen skal tolkes som å gi, ved implikasjon, estoppel eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke et varemerke som vises på denne tjenesten uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet vårt spesifikt for hver slik bruk. Varemerkene kan ikke brukes til å nedvurdere vårt selskap eller den aktuelle tredjeparten, vårt selskaps eller tredjeparts produkter eller tjenester, eller på noen måte (ved å bruke kommersielt rimelig skjønn) som kan skade goodwill i varemerkene. Bruk av noen varemerker som en del av en lenke til eller fra et nettsted er forbudt uten vårt selskaps skriftlige forhåndssamtykke. All goodwill som genereres fra bruken av et hvilket som helst varemerke for vårt firma, skal overføres til vårt firmas nettsted. Alle design, nettsider og kildekode som omfatter tjenesten er opphavsrettsbeskyttet eller lisensiert av selskapet vårt. Alle rettigheter forbeholdt.


3. Bruksbegrensninger

Alt innhold og materiale på tjenesten, slik som tekst, grafikk, video, audiovisuelle verk, logoer, fotografier, ikoner, bilder, lydklipp og programvare, tilhører selskapet vårt eller dets lisensgivere og er beskyttet av lover om opphavsrett. Samlingen av alt innhold og materiale på tjenesten er den eksklusive eiendommen til selskapet vårt og beskyttet av lover om opphavsrett. Til tross for det foregående, er selskapet vårt ikke ansvarlig for innhold (som definert nedenfor) som er lagt ut, sendt inn eller overført av brukere av tjenesten. Innhold og materiale fra tjenesten og ethvert annet nettsted som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av selskapet vårt kan ikke kopieres, unntatt av en bruker utelukkende for hans eller hennes personlige bruk, og slikt innhold og materiale kan ikke distribueres, publiseres på nytt, lastet opp, lagt ut eller overført på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet vårt. Endringer eller bruk av innholdet eller materialet til andre formål vil krenke selskapets og/eller dets lisensgiveres immaterielle rettigheter. Innholdet og materialet på tjenesten er kun gitt til lovlige formål. I tilfelle du laster ned programvare fra tjenesten, er programvaren, inkludert filer, bilder, video eller andre audiovisuelle verk som er innlemmet i eller generert av programvaren, og data som følger med programvaren (samlet kalt "programvaren"), ikke-eksklusivt lisensiert til deg av vårt selskap og/eller dets lisensgivere. Vårt firma overfører ikke eiendomsretten til programvaren til deg. Du kan ikke omdistribuere, selge, dekompilere, reversere, demontere eller på annen måte redusere programvaren til en form som kan oppfattes av mennesker. Nedlasting eller bruk av programvaren er på egen risiko.

Enhver annen intellektuell eiendom som er nedfelt i tjenesten eller selskapets produkter, inkludert uten begrensning patenter, utstedt eller under behandling, er den eneste eiendommen til vårt selskap og/eller dets lisensgivere.

Din tilgang til og bruk av visse komponenter av tjenesten som medlem er underlagt bekreftelse av din rett til å få tilgang til og bruke slike komponenter av tjenesten. Du skal holde og sikre ethvert brukernavn og passord som gir deg tilgang til tjenesten eller en bestemt komponent av den som strengt konfidensielt, og du skal ikke tillate andre personer tilgang til eller bruk av slike brukernavn og passord. Du er ansvarlig for all aktivitet knyttet til tjenesten som du får tilgang til eller brukes via kontoen din. Du skal umiddelbart varsle oss om enhver uautorisert bruk av ditt brukernavn og passord.

Vårt firma kan legge til, slette, fjerne, endre, deaktivere, suspendere eller begrense deler av eller hele tjenesten etter eget skjønn uten varsel til deg, og du erkjenner at: (i) du kanskje ikke lenger kan bruke tjenesten til å samme grad, eller i det hele tatt, som før slike hendelser, og (ii) Vårt firma skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart i slike tilfeller. Vårt firma skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tillegg, sletting, fjerning, modifikasjon, deaktivering, suspensjon eller begrensning av tilgang til eller bruk av noen eller hele tjenesten.

Bruk av og medlemskap i tjenesten er ugyldig der det er forbudt. Ved å bruke tjenesten som medlem, representerer og garanterer du at (a) all registreringsinformasjon du sender inn er sannferdig og nøyaktig; (b) du vil opprettholde nøyaktigheten til slik informasjon; (c) du er 13 år eller eldre; og (d) din bruk av tjenesten ikke bryter noen gjeldende lov eller forskrift. Medlemskapet ditt kan avsluttes uten forvarsel hvis vi tror at du er under 13 år.

Du er alene ansvarlig for din interaksjon med andre medlemmer. Vårt firma forbeholder seg retten, men har ingen forpliktelse, til å overvåke tvister mellom deg og andre medlemmer.


4. Innleveringer og kommunikasjon

Du godtar at du ikke vil laste opp eller overføre kommentarer, forslag, meldinger (inkludert, men ikke begrenset til andre medlemmer) ideer, fotografier, grafikk, informasjon, data, tekst, filer, lenker, programvare eller annet materiale («Innhold») som : (i) krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter til en part, (ii) er åpenbart støtende eller fremmer rasisme, bigotteri, hat eller fysisk skade av noe slag mot en gruppe eller enkeltperson, (iii) trakassere eller fremme trakassering av en annen person, (iv) utnytte personer på en seksuell eller voldelig måte, (v) inneholde nakenhet, vold eller støtende innhold eller inneholde en lenke til et voksennettsted, (vi) be om personlig informasjon fra noen under 18, (vii) oppgi telefonnumre, gateadresser, etternavn, URL-er eller e-postadresser, (viii) fremme informasjon som du vet er falsk eller villedende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er fornærmende, truende, uanstendig, ærekrenkende eller injurierende , (ix) pr omote enhver ulovlig eller uautorisert kopi av en annen persons opphavsrettsbeskyttede verk, (x) involvere overføring av «søppelpost», «kjedebrev» eller uønsket massepost, direktemeldinger, «spimming» eller «spamming», (xi) inneholde begrenset eller bare passordtilgang til sider eller skjulte sider eller bilder, (xii) fremme eller fremme kriminell aktivitet eller virksomhet eller gi instruksjonsinformasjon om ulovlige aktiviteter, (xiii) be om passord eller personlig identifiserbar informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre brukere, ( xiv) involvere kommersielle aktiviteter og/eller salg uten vårt selskaps skriftlige forhåndssamtykke, slik som konkurranser, konkurranser, byttehandel, reklame eller pyramidespill, (xv) antyde at selskapet vårt støtter noen av dine uttalelser eller standpunkter, (xvi) pålegge en urimelig byrde på tjenestens server, eller (xvii) inkludere et bilde av en annen person som du har lagt ut uten denne personens samtykke.

du sender inn innhold til selskapet vårt gjennom tjenesten, representerer og garanterer du automatisk at du har rett til å gi, og gir herved, til selskapet vårt verdensomspennende, innbetalte, royaltyfrie, evigvarende, ugjenkallelige, underlisensierbare, overdragbare, ikke-eksklusiv rett og lisens til å (a) bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, lage avledede verk fra, distribuere, fremføre og vise slikt innhold (helt eller delvis) over hele verden og/eller å inkludere alt eller noen del av det i andre verk i enhver form, media eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet for hele gyldigheten av patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter til en part som kan eksistere i slikt innhold; og (b) bruke innholdet, inkludert, uten begrensning, retten og lisensen til å lage, bruke, selge, tilby for salg og importere produkter og/eller tjenester som praktiserer eller legemliggjør, eller er konfigurert for bruk i praksis, alle eller noen del av innholdet og retten til å praktisere. Under ingen omstendigheter vil selskapet vårt være pålagt å behandle innhold som konfidensielt (underlagt tjenestens personvernregler). Vårt firma vil ha rett til å bruke innholdet til ethvert formål (i samsvar med tjenestens personvernregler) uten kompensasjon til deg eller noen annen person. For å unngå tvil vil selskapet vårt ikke være ansvarlig overfor deg eller noen annen person for noen ideer for selskapets virksomhet (inkludert, uten begrensning, produktdesign eller ideer) som stammer fra innholdet og vil ikke pådra seg noe ansvar som følge av eventuelle likheter med innholdet som kan vises i fremtidige produkter eller tjenester fra selskapet vårt.

Du erkjenner at du er ansvarlig for alt innhold du sender inn, og du, ikke Vårt selskap, skal ha det fulle ansvar for innholdet, inkludert dets lovlighet, pålitelighet, hensiktsmessighet, originalitet og ikke-inngrep med tredjeparts rettigheter.

Vårt firma skal ha rett til å nekte å legge ut eller overføre alt eller deler av innholdet. Som eksempel og ikke begrenset til noe annet i denne avtalen, skal selskapet vårt også ha rett, men ikke ansvar, til å nekte, fjerne eller redigere innhold (helt eller delvis).


5. Lenker

Tjenesten kan lenke til andre nettsteder som ikke vedlikeholdes av selskapet vårt og som eies og drives av tredjeparter. Du erkjenner at selskapet vårt ikke er ansvarlig for driften av, eller innholdet på eller gjennom, tredjeparts nettsteder. Inkluderingen av en lenke til et slikt nettsted innebærer ikke godkjenning fra vårt selskap og/eller tjenesten. Visning av ethvert nettsted knyttet til tjenesten er på egen risiko.

Du kan ikke koble til noen av nettstedene i tjenesten fra et annet nettsted uten vårt selskaps skriftlige samtykke. Du kan ikke vise noen av nettstedene i tjenesten, eller noe av materialet på slike nettsteder, i rammer på eller innenfor noen annen nettside uten selskapets skriftlige samtykke.


6. Skadeserstatning

Du godtar herved å skadesløs, forsvare og holde vårt selskap og dets datterselskaper, divisjoner og tilknyttede selskaper og hver av deres offiserer, direktører, representanter, agenter og ansatte (samlet kalt "skadesløsholderne") fra og mot ethvert ansvar, skader og kostnader (inkludert, uten begrensning, advokathonorarer) påløpt av skadesløsholderne i forbindelse med din bruk av tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til ethvert krav som oppstår på grunn av innhold du sender inn eller bryter med eller påstått brudd på noen av dine forpliktelser fremsatt her. Til tross for det foregående har du ingen forpliktelse til å holde skadesløs, forsvare eller holde skadesløs fra eller mot noe ansvar, skader eller kostnader som påløper som et resultat av handling eller passivitet fra slik skadesløsholder. Vårt firma forbeholder seg retten til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av enhver sak som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra deg, og du skal ikke i noe tilfelle løse noen sak uten skriftlig samtykke fra selskapet vårt. Du skal samarbeide så fullstendig som rimelig nødvendig i forsvaret av ethvert krav.


7. Ansvarsfraskrivelse

VÅRT SELSKAP, DETS DATTERSELSKAPER, DIVISJONER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER, DERES RESPEKTIVA ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER LISENSGIVERE (SAMLET «VÅRE SELSKAPSPARTER») GARANTERER IKKE AT ER GARANTIERER AT, SER OM AT DET GJER KOMPLETT, PÅLITELIG, AKTUELL ELLER FEILFRI. INNHOLDET ELLER MATERIALET PÅ TJENESTEN KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL. VÅRE SELSKAPSPARTER KAN FORETA ENDRINGER ELLER FORBEDRINGER NÅR som helst. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" OG UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE . VÅRE SELSKAPSPARTER GIR IKKE NOEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER ANGÅENDE BRUK AV, ELLER RESULTATER AV BRUK AV TJENESTEN, ENTEN I FORM FOR RIKTIGHET, FULLSTENDIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNEN MÅTE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT AV DEG FRA TJENESTEN SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG GJORT HER.

VÅRE SELSKAPSPARTER GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT DEFEKTER VIL BLI rettet, ELLER AT TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU FORSTÅR OG GODTAR AT EVENTUELLT INNHOLD SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE FÅR GJENNOM BRUK AV TJENESTEN, GJØRES PÅ DITT EGET STYRE OG RISIKO, OG AT DU ENESTE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DINE SYSTEMETS SKADER. INNHOLD. DU (OG IKKE VÅRE SELSKAPPARTENE) PÅTAR HELE KOSTNADEN FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT ANSVARSFRASKRIVELSENE SOM ER ANGITT HER GJELDER ALLE ÅRSAKER TIL HANDLING SOM NÅ KJES ELLER SOM KAN OPSTÅ I FREMTIDEN.


8. Ansvarsbegrensning

VÅRE SELSKAPSPARTER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER SKADE FORÅRSAKET AV TJENESTEN ELLER NOEN INNHOLD PÅ TJENESTEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, NOEN FEIL, UTSLUTNING, AVBRYDELSE, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFTSFUNKSJONER. DATAVIRUS. VÅRE SELSKAPSPARTER ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN SKADER ELLER SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM FØLGER AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE, ELLER KONSERTEVENTET. DET ER USVIKTIGHET AV VÅRE SELSKAPSPARTER ELLER HVIS EN AUTORISERT REPRESSENTANT FOR VÅRE SELSKAPSPARTER HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER BEGGE. VÅRE SELSKAPSPARTER ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER SOM KAN FØLGE FRA LINKING TIL TREDJEPARTS NETTSTED.


9. Ekskluderinger og begrensninger

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTE GARANTIER ELLER BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER.


10. Oppsigelse

Vårt firma kan si opp alle rettigheter gitt under dette når som helst. Du kan si opp eventuelle forpliktelser gitt under dette ved å ødelegge: (a) alt innhold og materiale innhentet fra tjenesten, og (b) all relatert dokumentasjon og alle kopier, utskrifter og installasjoner. Vårt firma kan forhindre din tilgang til tjenesten eller kansellere medlemskapet ditt umiddelbart uten varsel hvis du, etter eget skjønn, bryter noen bestemmelse i disse tjenestevilkårene eller av noen annen grunn (eller ingen grunn) overhodet.


11. Ingen videresalg

Du kan kun bruke tjenesten til din egen ikke-kommersielle bruk for å delta på nettstedet eller for å bestille eller kjøpe produkter. Enhver annen bruk er forbudt med mindre selskapet vårt har samtykket skriftlig.


12. Ytterligere vilkår

For å delta i visse konkurranser, kampanjer eller andre spesialprogrammer som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten, kan du bli bedt om å godta ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for slike konkurranser, kampanjer og andre spesialprogrammer (samlet kalt "Programvilkårene" ). I slike tilfeller vil deltakelse i gjeldende konkurransekampanje og/eller annet spesialprogram være underlagt denne avtalen og gjeldende programvilkår, forutsatt at det gjeldende programmet i tilfelle konflikt mellom programvilkårene og denne avtalen. Vilkårene vil styre.


13. Diverse

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og oss, og erstatter alle tidligere avtaler eller kommunikasjoner. Hvis en bestemmelse i denne avtalen blir funnet å være ugyldig av en domstol, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen. Ingen fraskrivelse skal være effektiv mot oss med mindre vi gjør det skriftlig, og ingen slik fraskrivelse skal tolkes som en fraskrivelse i noe annet eller etterfølgende tilfelle. Overskrifter er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk betydning.